FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Voedselbank Goed Ontmoet heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. Wij stellen de voedselpakketten altijd gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden (zo werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers) en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Veel zaken financieren we door giften van bedrijven, instanties en serviceclubs.

Deze bronnen van inkomsten zijn bij lange na niet genoeg om al onze operationele kosten te dekken. Wij hopen dat u donateur wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift.

Per 1 juni 2008 heeft de Belastingdienst Stichting Goed Ontmoet aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Daarom vallen erfstellingen en legaten aan Goed Ontmoet onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Voorts zijn giften en donaties die worden gedaan aan de Stichting Goed Ontmoet, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kan een donateur giften (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uw gift wordt dus voor de volle 100% nuttig gebruikt door Voedselbank Goed Ontmoet.

Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, zie www.anbi.nl

DONATIES

Kleine én grote eenmalige en periodieke giften zijn welkom. Binnenkort kunt u online doneren aan Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom

Of stort uw bijdrage op: IBAN NL78RABO0140241833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom o.v.v. donatie

 

Wilt u meer weten over het schenken aan Goed Ontmoet, neem dan contact op met de penningmeester via Penningmeester@goedontmoet.com

of via het email adres info@goedontmoet.com  t.a.v. de penningmeester.

IN DE VORM VAN LEGAAT

Vermeld de Stichting Goed Ontmoet in uw testament. Het is mogelijk om een goed doel op te nemen in uw testament door gebruik te maken van een legaat of een erfstelling. Over goede doelen die erkend zijn door de belastingdienst hoeven geen successierechten betaald te worden.

.Goede doelen die erkend zijn door de belastingdienst betalen geen successierechten over legaten en erfstellingen. Dit betekent dat een schenking via een testament voor 100 % ten goede komt aan de Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenkingen via een testament (nalatenschap) kunt u terecht bij uw notaris of bij de notaristelefoon (0900-3469393) op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur

PERIODIEKE GIFTEN

Vanaf 2014 is het eenvoudiger geworden om periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI, zoals een Voedselbank) fiscaal correct vast te leggen. U mag voortaan kiezen of u de gift vastlegt in een notariële akte of dat u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst om voor aftrek in aanmerking te komen. Er is dus geen notariële akte meer voor nodig: een eenvoudige onderhandse akte is voldoende. Het benodigde formulier is te downloaden via ‘overeenkomst periodieke gift / belastingdienst

Stichting Goed Ontmoet
Abr. de Haanstraat 14
4624 HX Bergen op Zoom.
Tel: 0164-270290
E-mail: info@goedontmoet.com

Privacy Policy