Intaker m/v, vrijwilliger

Geplaatst 1 jaar geleden

Doel van de functie:

 Het beoordelen, dan wel herbeoordelen van cliënten of zij in aanmerking komen voor het wekelijks afhalen van een voedselpakket. Adviseren en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

 Plaats in de organisatie:

 De intaker werkt zelfstandig en in teamverband en valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid Intake.

 Taken en verantwoordelijkheden:

 De intaker ontvangt de mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp. Na een korte uitleg over de werkwijze van de intake volgens de normen van de Voedselbank, toetst de intaker of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. De intaker registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de meegebrachte bewijzen. Na de registratie wordt een besluit genomen over eventuele toewijzing en periode van voedselhulp. Ter verbetering van de situatie kan de intaker adviseren en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

 

Kennis en vaardigheden:

 Heeft een HBO denk- en werkniveau.

  • Heeft een positieve houding en service verlenende grondhouding.
  • Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
  • Heeft gevoel voor sociale verhoudingen.
  • Goed kunnen luisteren.
  • Administratief vaardig.
  • Een besluit in positieve of negatieve zin kunnen nemen en toelichten.
  • Is collegiaal.

 

Inzetbaarheid:

Gezocht wordt naar iemand die inzetbaar is in een of meer gemeenten, waarbinnen Goed Ontmoet opereert.

 

Informatie over de functie:

Jack van Miert

via goedontmoet.intake@gmail.com

Online solliciteren