Vacature Floormanager , vrijwilliger m/v

Geplaatst 1 week geleden

Doel van de functie

Het organiseren en uitvoeren van de voedseluitgifte op een uitgiftelocatie.

Plaats in de organisatie

De floormanager werkt zelfstandig en rapporteert aan het bestuur.

Taakomschrijving

 • houdt overzicht over de hele uitgifte;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de stichting zoals beschreven in de huisregels met betrekking tot het verstrekken van voedsel en het maken van afspraken met  cliënten;
 • Handelt probleem oplossend bij  agressie of kritiek;
 • stuurt de vrijwilligers ter plekke aan tijdens de uitgifte,;
 • Verwijst pers en media door naar het bestuur;
 • zorgt voor een goede vrijwilligers bezetting tijdens de uitgifte;
 • zorgt voor een goede sfeer en werkwijze tijdens de uitgifte;
 • bemiddelt en lost problemen tussen vrijwilligers zo mogelijk op of schakelt  zo nodig het bestuur hierbij in;
 • leeft mee met vrijwilligers bij ziekte en jubilea,;
 • belegt 2 – 3 keer per jaar een teamoverleg met het team;
 • houdt met iedere nieuwe vrijwilliger een einde proeftijd gesprek;
 • voert jaarlijks met iedere vrijwilliger een functioneringsgesprek;
 • bespreekt  knelpunten uit het teamoverleg met het bestuur:
 • zorgt er voor dat de uitgifteruimte  keurig en schoon wordt achtergelaten.
 • zorgt voor een juiste verdeling van de goederen aan de klanten, gerelateerd aan de gezinssamenstelling; 
 • zorgt voor een juiste afvoer van het afval;
 • onderhoudt  contact met magazijn/logistiek over de goederen.
 • onderhoudt contacten met de eigenaar van de ruimte waar de uitgifte plaatsvindt;
 • meldt onregelmatigheden direct aan het bestuur;
 • coördineert acties in de uitgifteplaats.

Kennis en vaardigheden

Is op de hoogte van de huisregels van de stichting en voert deze uit. Heeft een positieve probleem oplossende grondhouding. Kan goed met mensen omgaan, is een teamspeler.

Informatie over de functie Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: hr@goedontmoet.com

Online solliciteren