ARMOEDE IN NEDERLAND

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Een voedselpakket kost ongeveer 5,00 Euro per uitgifte. Helpt u ons om weer een gezin een week lang te voorzien van broodnodige zaken?

Wij werken uitsluitend met onbetaalde professionals en zijn altijd op zoek naar extra handjes. Wilt u ook helpen? Bekijk dan onze vacaturepagina.

Help ons om wekelijks een gevarieerd voedselpakket te kunnen bieden aan de talloze gezinnen die leven onder de armoedegrens

Liever aan één specifiek doel doneren?

Stichting Goed Ontmoet
Abr. de Haanstraat 14
4624 HX Bergen op Zoom.
Tel: 0164-270290
E-mail: info@goedontmoet.com

Privacy Policy