Post Title (List)

January 1, 2030

Main Text. Feel free to style these blocks to your taste and move them around within the container. Also feel free to remove whichever you don't want to show up.

Voedselbank Goed Ontmoet wordt in stand gehouden door vrijwilligers.

Zij zorgen voor het ophalen van voedsel, het vervoer van de pakketten naar de uitdeelpunten, de opslag (ook in koelruimte en diepvries), de contacten met leveranciers, het samenstellen van de pakketten, de administratie, de huishoudelijke dienst, de databank, de intake van cliënten, het ‘folderen’ bij supermarkten, het bestuurlijke werk en het managen van de organisatie.

 

Vrijwilligers doen hun werk belangeloos en zonder vergoeding. De te besteden tijd kan variëren van een dagdeel tot meerdere dagdelen per week. Dit is afhankelijk van de functie en de tijd die men als vrijwilliger kan en wil besteden.

 

Voedselbank Goed Ontmoet werkt conform de regels van het  Handboek-voedselveiligheid 2016. Voedselbank Goed Ontmoet heeft regelmatig vacatures voor diverse functies.

 

Voor alle informatie over vrijwilligers kunt U zich wenden tot

Vrijwilligers@goedontmoet.com

 

Onderstaande video geeft een beeld wat de medewerkers van de voedselbanken drijft.

vrijwilligers

350

145

Gezinnen ontvangen iedere week een voedselpakket.

Vrijwilligers maken dit mogelijk

wilt u ook helpen? wij zoeken:

<

VOEDSELBANK GOED ONTMOET

Abr. de Haanstraat 14

4624 HX Bergen op Zoom.

Tel: 0164-270290

E-mail: info@goedontmoet.com

Rabobank : NL78 RABO 01402 418 33

OVER ONS

KLANTEN

© 2017 Copyright Goed Ontmoet