Tastbare hulp

Naast de structurele subsidie die Goed Ontmoet ontvangt van de lokale, provinciale of landelijke overheid zijn wij alsnog zeer afhankelijk van schenkingen van goederen en/of financiële middelen van derden. Met name de exploitatiekosten zoals brandstof, huur, energiekosten, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden  enz. worden betaald vanuit deze giften. Voor specifieke projecten zoals transportmiddelen, koel/vries ruimte e.d. worden waar mogelijk fondsen en het bedrijfsleven aangeschreven met het verzoek om financiële ondersteuning.

 

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties, welke worden gedaan aan de Stichting Goed Ontmoet, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen erfstellingen en legaten aan Goed Ontmoet onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Voor meer informatie hierover kunt U de website van ANBI erkenning bekijken (www.anbi.nl) en/of mailen naar info@goedontmoet.com  t.a.v. de penningmeester.

Steun Voedselbank Goed Ontmoet

wie ons wil helpen kan denken aan:

Kleine én grote eenmalige en periodieke giften zijn welkom op: Bankrekening NL78RABO 0140241833  t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom

Meer informatie over doneren

Het plaatsen van het (bedrijfs) logo op het vervoer van de voedselbank.

 

of

 

Het in overleg leveren van (tastbare) diensten door bedrijven. Zo zijn er afvalcontainers geplaatst, is er tijdelijke mankracht geleverd voor het opknappen van de hoofdvestiging

Meer informatie over doneren

Het schenken van (houdbare) levensmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne door particulieren. Voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is en de THT /TGT datum correct is.

 

Voor een volledig overzicht over de houdbaarheidsdatum (THT en TGT) verwijzen wij U graag naar http://www.vwa.nl  Particulieren kunnen de levensmiddelen afgeven bij de uitgiftepunten. Voor plaatsen en openingstijden zie onder het menu aanmelden cliënten plaats en tijdstip verstrekking of informeer via telefoonnummer 0164-270 290

Meer informatie over doneren

Aanmelding als vrijwilliger. Zie voor meer informatie Vacatures op de homepage of op de pagina: vrijwilligersinfo

Vacatures overzicht

Het schenken van levensmiddelen door producenten en distributeurs van levensmiddelen en producten die kwalitatief nog 100% goed zijn. Grotere hoeveelheden levensmiddelen kunnen na overleg en op afspraak ook door voedselbank Goed Ontmoet worden opgehaald. Bedrijven kunnen contact opnemen via het emailadres  info@goedontmoet.com t.a.v. Acquisitie/Logistiek of via het algemene telefoonnummer 0164-270 290.

Meer over voedselverwerving

Organisatie van een activiteit bijv. een sportevenement, een kerstmarkt, inzameling van lege statiegeld flessen enz. waarbij de opbrengst van de activiteit ten goede komt aan voedselbank Goed Ontmoet.

Meer informatie over doneren

<

VOEDSELBANK GOED ONTMOET

Abr. de Haanstraat 14

4624 HX Bergen op Zoom.

Tel: 0164-270290

E-mail: info@goedontmoet.com

Rabobank : NL78 RABO 01402 418 33

OVER ONS

KLANTEN

© 2017 Copyright Goed Ontmoet