Post Title (List)

January 1, 2030

Main Text. Feel free to style these blocks to your taste and move them around within the container. Also feel free to remove whichever you don't want to show up.

In Nederland is er sprake van een tweetal zaken waarop de activiteiten van voedselbank Goed Ontmoet zijn gebaseerd: enerzijds is er sprake van enorme voedselverspilling en anderzijds is er het feit, dat duizenden inwoners van ons land in armoede leven. Zelfs het zich verschaffen van goed voedsel is voor velen feitelijk niet meer mogelijk. De voedselbank stelt zich ten doel zoveel mogelijk voedselverspilling te voorkomen door overtollig goed voedsel gratis ter beschikking te stellen van hen die het door welke omstandigheden ook op enig moment niet kunnen betalen.

 

De voedselbank werkt met 150 pure vrijwilligers –niemand ontvangt enige vergoeding-  aan dit probleem in 6 gemeenten. Goed Ontmoet heeft wel kosten (vervoer, opslag, koeling, verzekeringen, belastingen, onderhoud materialen en vervoermiddelen, huur e.d.) en probeert derhalve via een beroep op de samenleving om voldoende financiële middelen te verkrijgen. In het kader van begeleiding proberen de vrijwilligers de cliënten te bewegen weer meer grip te krijgen op hun eigen leven en hun zelfstandigheid terug te...

WELKOM BIJ VOEDSELBANK GOED ONTMOET

350

145

Gezinnen ontvangen iedere week een voedselpakket.

Vrijwilligers maken dit mogelijk

wilt u ook helpen? wij zoeken:

<

VOEDSELBANK GOED ONTMOET

Abr. de Haanstraat 14

4624 HX Bergen op Zoom.

Tel: 0164-270290

E-mail: info@goedontmoet.com

Rabobank : NL78 RABO 01402 418 33

OVER ONS

KLANTEN

© 2017 Copyright Goed Ontmoet