De normen van VOEDSELBANKEN NEDERLAND

Een alleenwonende komt in aanmerking voor een voedselpakket als het beschikbaar inkomen (voor voedsel, kleding e.d.) na aftrek van de vaste lasten, minder is dan: € 215,00 per maand. Voor iedere persoon meer die tot het huishouden behoort komt daar €85,00 bij.

 

Inwonende kinderen boven 18 jaar, of andere inwoners met eigen inkomen (uit arbeid of uitkering), moeten een bedrag van €200,- per maand bijdragen aan het gezinsinkomen. Heeft een inwonend kind geen eigen inkomen, dan wordt hij/zij niet meegerekend voor toekenning van een voedselpakket.

 

 

U krijgt voedselhulp voor een maximale termijn van 3 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

 

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 85,-.

 

Bij ‘beschikbaar inkomen’ gaan we uit van al uw inkomsten en al uw vaste uitgaven. Voeding, kleding en kinderbijslag worden daarbij niet meegerekend. Toeslagen worden wel meegerekend. Reizen voor werk of wegens ziektes en andere strikt noodzakelijke uitgaven kunnen soms in de berekening worden meegenomen.

Deze normen zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Voedselbanken.

 

Hoe weet u of u een voedselpakket krijgt?

Als u na het lezen van deze informatie denkt dat u in aanmerking komt voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden bij het uitgiftepunt in uw gemeente. Op deze website vindt u daarvoor de adressen en tijden onder het kopje Locaties.

 

Bij die eerste aanmelding krijgt u nog géén voedselpakket, maar wordt een afspraak gemaakt om te kijken naar uw financiële situatie.

 

Wij kijken naar uw financiële situatie

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. In de uitnodigingsbrief staat wat u allemaal moet meenemen, want wij moeten inzicht krijgen in uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. In dat gesprek kijken we of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Het is de bedoeling dat u tijdelijk voedsel ontvangt. Daarom spreken we af wanneer u weer moet terugkomen voor een gesprek.

 

Heeft u schulden?

Misschien heeft u schulden en moet u maandelijks aflossen. Dan hoort dat ook bij uw maandelijkse uitgaven. U bent verplicht aan ons te melden hoeveel schulden u heeft. Ook moet u aantonen dat u die schulden aflost. Daarvoor moet u bewijzen laten zien (bijvoorbeeld bankafschriften) over een periode van drie opeenvolgende maanden.

 

Geen pakket zonder traject

Het helpen met voedsel is tijdelijke noodhulp. Wij verwachten dat u het nodige doet om uw financiële situatie te verbeteren. Dan heeft u de Voedselbank niet meer nodig. Dat kan betekenen dat wij u adviseren naar de gemeente te gaan voor schuldhulpverlening. Er zijn ook andere instanties die kunnen helpen. Als u ons advies niet opvolgt, kunnen wij besluiten dat u geen pakket meer krijgt.

Kinderen

 

 

0

1

2

3

4

5

Alleenstaande

(bedrag in Euro per maand)

 

215

300

385

470

555

640

Echtpaar*

(bedrag in Euro per maand)

 

300

385

470

555

640

725

<

VOEDSELBANK GOED ONTMOET

Abr. de Haanstraat 14

4624 HX Bergen op Zoom.

Tel: 0164-270290

E-mail: info@goedontmoet.com

Rabobank : NL78 RABO 01402 418 33

OVER ONS

KLANTEN

© 2017 Copyright Goed Ontmoet