Het ophalen van uw pakket

De uitgifte van voedsel is elke week op een vaste dag en een vaste tijd. Die tijd wordt met u afgesproken.

Neem twee grote tassen mee. Die heeft u nodig om het voedsel in te doen. Bij het ophalen van voedsel meldt u zich aan de balie. Daar wordt genoteerd dat u er bent. Afhankelijk van uw gezinsgrootte wordt daarna uw pakket samengesteld.

 

NEEM WEL UW IDENTITEITSBEWIJS MEE!

 

Kunt u niet komen? Laat het ons weten

Als u geen pakket ophaalt of als iemand anders het pakket voor u meeneemt, moet u dat vooraf melden. Dat kan per telefoon op de dag van het afhalen op vaste tijden. Geef aan degene die uw pakket ophaalt uw pasje of ID mee, of een kopie ervan.

Het is niet de bedoeling dat u een sms-bericht of WhatsApp stuurt of een voicemail inspreekt.

Deze worden niet beantwoord.

 

Niet afgemeld, geen voedsel

Als u 2x zonder bericht uw pakket niet komt ophalen, krijgt u de volgende keer geen voedselpakket. U moet dan eerst weer een gesprek hebben. Daarvoor moet u zich opnieuw aanmelden.

Ook als u zonder afmelding niet op een gesprek komt, krijgt u geen voedselpakket meer.

 

Hoe lang krijgt u een voedselpakket?

Soms is duidelijk dat u maar voor een korte periode voedselhulp nodig heeft. Bij elk gesprek bekijken we opnieuw uw

inkomsten en uitgaven. Ook bespreken we dan wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer zelf voor uw voedsel te

kunnen zorgen.

 

Als de maximale termijn van 3 jaar is verstreken, houdt het verstrekken van voedsel op. Wij bespreken dat vooraf met u. Wilt u zich opnieuw aanmelden, dan geldt een wachttijd van 2 jaar.

 

Kunt u voedsel kiezen?

Er valt weinig te kiezen. We zijn afhankelijk van wat we aangeboden krijgen en dat verdelen we zo eerlijk mogelijk.

Als u bepaalde producten niet wilt of als sommige producten niet geschikt zijn voor u (bijvoorbeeld wegens een allergie), laat die dan bij de voedselbank. Wij kunnen dan iemand anders er blij mee maken.

 

Huisregels

  • Instructies bij de uitgifte moeten altijd opgevolgd worden.
  • Kom op tijd maar ook niet al te vroeg.
  • Parkeer uw vervoermiddel alleen waar dat is toegestaan.
  • U heeft alleen toegang tot de balie en de uitdeelruimte.
  • U mag niet roken en niet telefoneren in de ruimte waar het voedsel staat.
  • U mag niet snoepen, eten en drinken tijdens het ophalen van uw pakket.
  • U mag de producten niet zelf pakken. Ze worden u aangereikt.
  • Wilt u een product niet, of mag u het niet (allergie, geloof), laat het ons weten.
  • Toon respect voor de medewerkers en uw mede-afhalers.
  • Houd de hal, de binnenplaats en het parkeerterrein schoon.

 

Meld klachten en suggesties bij de balie.

Bij overtreding kan uitsluiting van de uitgifte volgen.

HOE WERKT HET?

<

VOEDSELBANK GOED ONTMOET

Abr. de Haanstraat 14

4624 HX Bergen op Zoom.

Tel: 0164-270290

E-mail: info@goedontmoet.com

Rabobank : NL78 RABO 01402 418 33

OVER ONS

KLANTEN

© 2017 Copyright Goed Ontmoet